features-img1.jpg

Dobrodošli

Ne teku samo reke pored nas.
Niti ptice jedine lete nad našim glavama.
Neprimetno i nečujno pokraj nas promiče vreme, i evo već je 31. godina od kada je Anthill poželeo dobrodošlicu svojim prvim đacima.
Vođeni vizijom u tim teškim vremenima kada se u svet i nije moglo drugačije, otvarajući Anthill kao jednu od prvih privatnih škola jezika u Srbiji, želeli smo stvoriti jedan kutak, jedno mesto pozitivnih vibracija, jedan vedri prozor sa pogledom u neki lepši svet.
Radoznale okice prvih mališana u tom sivilu 1992 podsticale su nas stvarati svoj svet, kreirati u njemu drugačiji pristup odrastanju i jedan posve osoben i svrsishodan način učenja.

Kroz ovo vreme gradilo se poverenje i ugled škole koji insistira na kvalitetu, te smo tim putem stekli ono najvrednije - poverenje polaznika. Gradeći ime ozbiljne škole kvalitetom i istinskim vrednovanjem znanja, poverenje nas je učvršćivalo i dalje prenošeno vremenom sa prvih kandidata na nove polaznike, nove generacije. Danas, posle toliko vremena, dolaze nam nekadašnji učenici koji su pre dvadesetak godina pohađali našu školu i dovode svoju decu, poveravajući ih onima kojima se veruje.

Svih ovih godina kroz edukaciju centra prošao je jedan značajan broj učenika svih starosnih dobi: dece, omladine, odraslih; što u pojedinačnim – individualnim časovima, što u organizovanim grupama.


Vreme u kome živimo nezaustavljivo grabi napred. Neprestani prosperitet savremenog društva brzo uklanja sve barijere, među njima i poslednju – jezik.
Iz tog razloga, kroz godine za nama i period tranzicije, u ovom centru edukovani su kadrovi mnogih danas uspešnih, domaćih i inostranih kompanija.


Ne želeći deklasirati, ili prosto zaboraviti spomenuti nekoga, napominjemo samo da je medju našim učenicima bio menadžerski kadar mnogobrojnih državnih i privatnih kompanija, kao i mnogi pojedinci od srednjoškolskog kadra do profesora, lekara, pilota, i mnogih koji su sagledali neizbežnu potrebu jezičke edukacije i pismenosti na putu svoje uspešnosti.


2001 godine, Anthill Centar postaje ovlašćeni predstavnik E.C. European Centre of Language Studies, Malta za Srbiju.


Za svoj doprinos u izgradnji kulture, lingvističkom radu i edukaciji, od 2013 godine Anthill je nosilac godišnje nagrade Kolarčeve Zadužbine, gde se naš centar našao medju prestižnim imenima laureata iz oblasti nauke, umetnosti, književnosti, ekonomije, zdravstva i ostalih sfera društvenog života.


Centar je akreditovan sa ispitima Goethe Instituta i British Council-a te priprema svoje učenike za medjunarodno priznate diplome ovih prestižnih institucija.

Od 2005 godine Centar proširuje svoje aktivnosti osnivajući "Liberty" - školu jedrenja.
Škola nudi obuku jedrenja, krstarenja, kao i team-building aktivnosti za sve zainteresovane klijente i kompanije.
Pored pomenutih usluga, a želeći naći način da međusobno povežemo jedrenje i lingvističke usluge, kreirali smo jedinstvenu i unikatnu ponudu krstarenja, odnosno jedrenja sa učenjem engleskog jezika.

Na kraju, tek jedna nekonvencionala slika sumirajući sve ovo vreme za nama.
Izdvajajući iz mnoštva uspeha, potvrda, priznanja, upisanih studija, diploma ili progresa u karijerama svojih bivših đaka; ono što nas danas svakako čini potvrđenim i zadovoljnim je stvarna, realna, životna mapa Anthill generacija.
Naši bivši učenici, danas žive i stvaraju, na svih sedam kontinenata izuzev Antarktika.
Ti nekadašnji mališani, danas su pre svega časni i uspešni ljudi koji zive, rade, plove, lete, preko svih pet okeana naše planete.
... svih ovih godina,
iskreno i sa zahvalnošću,
DraganO školi

Kako je inicijativnost sa idejama od samog početka bila prepoznatljivost ovog centra, kreativnost u oblasti jezičke edukacije se praktično u radu orjentiše na široku jezičku paletu sa prisustvom svih jezičkih nivoa u učenju stranih jezika.

• Poseban segment u oblasti jezičke edukacije čine najmladji polaznici, gde se akcenat stavlja na pripremi za predškolski program i njihov polazak u osnovnu školu.

• U radu sa školskom decom pored klasične blok nastave deci se pruža mogućnost šire edukacije kroz jezičke radionice i gostovanja ljudi čiji maternji jezik je engleski odnosno nemački.

• Letnji i zimski kampovi za decu i omladinu, kao i ponuda Team-Buildng aktivnosti za kompanije, pokazuje svoju punu opravdanost. Ideja na objedinjavanju programa jedrenja sa kombinacijom jezika, u čemu smo neposredni izvršioci usluga je jedinstvena u Srbiji.

NAJČEŠĆA PITANJA

KAKO JE ORGANIZOVANA NASTAVA

Sam sistem nastave organizovan je tokom celog dana, od 7 do 23, pet dana u nedelji u grupama koje su formiraju po nivoima znanja i starosnoj strukturi učenika koji su u njoj. Za kandidate školskog uzrasta nastava u centru prati ritam školskih raspusta i praznika i tada Centar nema redovnu nastavu.

KOLIKO TRAJE NASTAVNI ČAS

Standardni kursevi imaju časove u trajanju od 60 minuta u intervalu od dva puta sedmično. Pored standardnih, Centar organizuje ubrzane kurseve ili kurseve koji se organizuju u dogovoru sa zahtevima kandidata.

GDE SE ODRŽAVA NASTAVA

U redovnom programu tokom školske godine, časovi su organizovani u učionicama koje se nalaze u prostorijama Anthill Centra. Učionice centra su praktično organizovane, poseduju sve uslove za savremenu nastavu, klimu, grejanje, te prijatnu i opuštenu atmosferu za kreativni rad i progres svakog pojedinca u grupi. Tokom perioda letnjih, odnosno zimskih kampova, kao i programa jedrenja sa učenjem engleskog jezika, nastava se održava na lokalitetima gde se izvodi program, odnosno jedrilicama na kojima se kandidati obučavaju i gde su smešteni.

KOLIKI JE BROJ KANDIDATA U GRUPAMA

U standardnoj grupnoj nastavi može biti maksimum do 8 kandidata kako bi se obezbedio kvalitet nastave u svakoj od njih. Pored standardnih grupa postoje i mikro grupe sa dva ili 3 kandidata, odnosno individualna, face to face - nastava za samo jednog slušaoca.

KOLIKO TRAJE KURS

Kursevi stranih jezika podeljeni su po nivoima. U Anthill centru se mogu završiti svi jezički nivoi i dobiti nacionalno i medjunarodno priznate diplome i licence. Trajanje svakog pojedinačnog nivoa u zavisnosti je od kandidata i može biti minimum jedan, odnosno dva ili više semestara. Ukoliko je kandidat u individualnom program, ili sa ubrzanim tečajem, onda to podrazumeva brži, odnosno kraći vremenski period.

MATERIJAL POTREBAN ZA NASTAVU

Kompletan material potreban u nastavi, uključujući udžbenike, radne listove, testove, i sva ostala dodatna, individualna ili zajednička sredstava za rad obezbedjuje centar za svakog pojedinca odnosno grupu. Svi udžbenici, knjige, radni listovi koje kandidati dobijaju su orginali i učenicima se ne daje kopiran ili već korišten material. Cena udžbenika je jednaka ceni po kojoj je kandidat može sam nabaviti. Centar ne ugradjuje u cenu kniga već samo olakšava kanidatima pravovremenom i tačnom nabavkom udžbenika i ostalog neophodnog materijala. Cena materijala se naknadno plaća i ona nije sadržana u ceni koštanja tečaja. Nažalost, kako je većina izdavača profitabilno orjentisana, stare knjige (udžbenik koji je koristio neko od prijatelja, brat, sestra ili neko iz porodice) se ne mogu ponovo koristiti. Razlog tome je taj što je većina udžbenika uradjena tako da ujedno predstavljaju i radni material te se na časovima popunjavaju i rešavaju te ma koliko da se dobro izbrisu, tragovi rešenja već popunjavanih odgovora ostaju vidljivi novim korisnicima. Mi ne zabranjujemo, niti možemo zabraniti korišćenje takvih udžbenika, ali iz iskustva sa kandidatima koji su koristili takve udžbenike, imamo potvrdu da oni unose djacima nerealne predstave i njihovo netačno i pogrešno uverenje o znanju koje imaju. Cena nove knjige ma koliko da je izdatak, isuviše je mali u odnosu na vrednost uloženu u ceo tečaj.

SPREČENOST PRISUSTVOVANJU NASTAVI

Svako od nas ima objektivne razloge zbog kojih bude sprečen da prisustvuje nastavi, dodje na posao. Opravdano propuštena dva ili više časova, nadoknadjuje se u terminima koji se dogovore izmedju predavača i učenika. U situacijama kada je tokom makar i jednog propuštenog časa obradjivana nova materija koja učenika limitira da ima kontinuitet u praćenju narednih časova, odnosno materije koja se obradjuje, tada se nadoknadjuje i taj jedan izgubljeni čas, odnosno nalazi način da se kandidatu omogući da može nesmetano nastaviti sa svojom grupom dalji tok nastave. Dopunski, odnosno časovi nadoknade kandidatu koji ih pohadja nisu definisani u trajanju i traju onoliko koliko je dovoljno da kandidat predje istu količinu gradiva koju je prešla grupa u kojoj je kandidat.

PREDAVAČI

Nastavni kadar je iskusan i sa višegodišnjim radom u prosveti, te u timskom radu kroz blok nastavu priprema sve grupe za ispite shodno nivoima koji slušaju. Svi kandidati posle pripremnog nivoa imaju blok nastavu naizmenično kod više predavača. Takav sistem nastave daje višekompaktnu edukaciju kandidatu kako u slušanju teorijskog, tako i u praktičnog dela kroz konverzaciju sa više profesora. Od početka pripreme za prvi ispit, svi kandidati imaju periodične provere svojih znanja na dodatnim časovima u toku meseca. To ima za cilj da se kandidat, čiji rezultat testa iz predjenog gradiva bude ispod dovoljnog nivoa, na vreme informiše i ukaže na nedovoljno naučenu i savladanu oblast.

ISPITI

Svi ispiti za nacionalne certificate održavaju se dva puta godišnje u prostorijama Anthill Centra . Medjunarodni Cambridge ispiti održavaju se u Beogradu, odnosno Gethe institutu za nemački jezik. Ispiti se posebno plaćaju i oni nisu u sklopu cene tečaja. Certifikati koje kandidat dobije po položenom ispitu priznati su kako u zemlji, tako i u inostanstvu.

PLAĆANJE TEČAJEVA

Sva plaćanja su moguća u celosti na početku kursa, ili u jednakim mesečnim ratama. Mesečna rata za tekući mesec se ne može preneti u sledeći mesec i moraju biti plaćene do 25 u mesecu. Za porodice koje istovremeno na tečajevima imaju više od jednog kandidata odobrava se popust za svakog narednog u iznosu od 50 posto.

Uz iskrene želje da damo svoje najbolje, Vas ispoštujemo, sebi ostanemo dosledni i prepoznatljivi u ovom poslu, a vašoj deci u korist, Srdačno, Anthill

Usluge vezane za Školu stranih jezika

NAJČEŠĆA PITANJA

Upis novih kandidata

U našem centru, mesec maj je početak upisa na sve jezičke nivoe engleskog i nemačkog jezika za novu školsku godinu.
Kursevi su organizovani po nivoima (A1, A2, B1, B2, C1, C2, priprema IELTS ispita) i obuhvataju gramatiku, vokabular, izgovor, čitanje, pisanje, slušanje i konverzaciju.
Nastava je posebno usmerena ka osposobljavanju učenika da efektivno komuniciraju na jeziku koji izučavaju.
Rad sa iskusnim predavačima u različitim starosnim grupama i sa ograničenim brojem kandidata u svakoj (max 8). Sistem rada u malim grupama omogućava da svaka osoba dobije potrebnu pažnju i maksimalno iskoristi vreme na časovima. Za kandidate sa posebnim zahtevima, sa ritmom obaveza koje ne dozvoljavaju fiksnost termina nastave, prilagođavamo se i nudimo mogućnost individualne nastave.
Centar organizuje Pre-primary tečajeve za decu predškolskog uzrasta 5-7 godina, gde deca usvajaju osnovne strukture i vokabular primeren njihovom uzrastu. Ovaj program uvodi finu motoriku ruku, pripremu za pisanje, prva slova, komunikativne aktivnosti i završava sa pisanjem i čitanjem kratkih, jednosložnih reči, stvarajući decu spremnom za početak redovne škole.
Svi kursevi školske dece organizovani su sa aktivnostima integrisanim u raznovrsne radionice koje su istovremeno zabavne i edukativne. Tokom perioda letnjih i zimskih praznika, centar organizuje kampove jezika za svu decu uzrasta od 8 do 16 godina.
Poseban program namenjen odraslima i starijim tinejdžerima (16+) osmišljen je kroz letnji program sa školom jedrenja, krstarenjem i aktivnim učenjem jezika 24/7 sve vreme boravka na jedrilicama.
Vezano za ovaj program, želimo napomenuti da je celokupni program jedinstven u Srbiji, osmišljen od strane Centra i da smo mi ujedno neposredni izvršioci usluga.
Po završetku kursa, učenici mogu polagati međunarodno priznate ispite organizovane po CEFR-u Common European Framework of Reference for Languages. Njih organizuju britanska, odnosno nemačka ministarstva i svetski priznati univerziteti - Cambridge ESOL Eximination, odnosno Goethe Institut.
Sve dodatne informacije u vezi kurseva možete dobiti u prostorijama škole.

* Mary Poppins * Pre-primary

Polazak deteta u školu je jedan od najvažnijih trenutaka svakog deteta.
O nama odraslima zavisi hoće li taj trenutak biti ugodan ili ne.
Godinama smo sticali iskustva; tražili načine i gradili sopstvene standarde u podsticanju pozitivne harizme svakog pojedinačnog učenika.
Ovaj tečaj je kreiran da maštom pospešimo znanje;
Da dečiji snovi podstaknu učenje;
Da se škola zavoli i motiviše svako dete da u takvu školu ide sa osmehom.
Program obuhvata finu motoriku ruku, pripremu za pisanje kroz učenje slova i jednosložnih reči, a u isto vreme dete priprema za početak redovne škole.
Aktivnim učešćem dece u kreativnim aktivnostima osmišljenim od strane predavača, kod učenika se izgradjuje vokabular i time stvara polazna osnova za dalji proces kompleksnijeg učenja jezika.

Niži školski I-IV

Svi nivoi u nižem školskom uzrastu imaju kompaktnost učenja svih jezičkih veština;
gramatiku, pisanje, čitanje, razumevanje govora i konverzaciju.
Tokom ovih nivoa učenici se spremaju za polaganje svog prvog komisijskog ispita i započinju proces pripreme za polaganje medjunarodnih ispita.

Viši školski V-VIII

Kontinuirani nastavak učenja jezika započinje usvajanje složenijih jezičkih struktura.
Kroz kreativne radionice i aktivnosti gde se akcenat stavlja na konverzaciji i upotrebi jezika u svakodnevnim sistuacijama, učenici se navikavaju na primenu jezika i potpunu racinalnost i razložnost njegovog učenja. Na ovim nivoima đaci kreću sa pripremama za prvi pravi medjunarodni ispit - B2.

Kursevi za odrasle

Nastava se izvodi u grupnim i individualnim programima.
Učenje jezika obuhvata svu jezičku strukturu i podeljeno je po nivoima od A1 do C2 ukljucujuci i IELTS .
Za sve kandidate organizujemo polaganje međunarodnih ispita.